Čarodějnice 2013

30.04.2013 17:00

Sejdeme se před Nechybou, po vystoupení malých čarodějnic, půjdeme v průvodu na stadion, zde vystoupí kouzelník a kejklíř Vítek. Občerstvení zajištěno. Vlastní donesené buřtíky bude možné opéct na ohni. Za pomoc děkujeme hasičům a ženám. Fotky najdete na https://plus.google.com/photos/100520945881247924149/albums/5873441368898579905