Návštěva policie v ZŠ – přednáška o prevenci pro 9. třídu

27.09.2012 11:12